Sebeobrana Rožnov

Trénujem a Trénujem tak se přijdte taky přidat, prostoru máme dostatek.

Tréninky probíhají pravidelně každý čtvrtek. Pro děti od 17:00 hodin a pro dospělé od 18:00.

Nábor nových členů probíhá celoročně.

Reálná sebeobrana (RBSD)

Sebeobrana určená pro každého jakéhokoli věku. Začátečník, pokročilý kdokoliv si může přijít k nám zacvičit a něco se naučit.

Reálná sebeobrana (Reality Based Self Defense) je obecné označení pro sebeobranu zaměřenou na efektivní řešení skutečných konfliktů. Toto striktní zaměření je určující pro obsah i pro způsob výcviku. Z toho plynou hlavní odlišnosti reálné sebeobrany od ostatních sebeobranných systémů, tradičních bojových umění nebo sportů, které na moderní trendy málokdy efektivně reagují. Zjednodušeně lze říci, že výcvik reálné sebeobrany neprobíhá jen ve cvičebních úborech v tělocvičně, ale i v běžném oděvu a v běžném prostředí - např. v dopravním prostředku, ve ztemnělém parku nebo v tlačenici. Neprocvičují se jen jednotlivé připravené útoky, ale celé typické situace (např. přepadení, znásilnění apod.).

- Reálná SEBEOBRANA pro ženy, muže, chlapce a dívky od 14 let.

Cvičíme profesní (bezpečnostní složky) a civilní sebeobranu, techniky beze zbraní tak i se zbraněmi (nůž, tyč, teleskop, tonfa).

- Dětská SEBEOBRANA od 6 do 13let.

Pojetí dětské sebeobrany je převážně zaměřeno na herní principy a získávání základních pohybových předpokladů pro následný rozvoj v dovednostech pro bojová umění, či reálnou sebeobranu. Učíme děti skrze herní principy a modelové situace zafixováním základních reakci na napadení. Také zde děti učíme, jak se úspěšně vyhnout šikaně, která je na základních školách častým tématem. Také ale neděláme z dítěte agresora, ale člověka plně respektujícího své spolužáky a kamarády.

Hlavní Instruktor - M. Burda

Certifikovaný Instruktor SEBEOBRANY s akreditací MŠMT a instruktor sebeobrany a boje zblízka pro ozbrojené složky ČR. Více jak 25 let praxe v bojových uměních a výcviku sebeobrany a boje zblízka jak v ČR tak i v zahraničí, Taekwon-Do (1.dan), Ju Jitsu (2.kyu), Karate (4.kyu),Musado MCS, Krav Maga, Aiki Jutsu, Hanbo-Jutsu, boj se zbraněmi(nůž, tyč, teleskop, tonfa a další) přes dvacet let praxe v ozbrojených složkách ČR, Combat LifeSaver, Instruktor střelby pro ozbrojené složky a instruktor Taser X2 Conducted Electrical Weapon (CEW).